Powiatowy Urząd Pracy w Łosicach
ul. Narutowicza 6,
08-200 Łosice
tel.: (+48 83) 357 19 67
fax: (+48 83) 357 19 67

e-mail: walo@praca.gov.pl
serwis www: losice.praca.gov.pl
NIP: 537 16 18 010
REGON: 030017744

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY OBSŁUGI INTERESANTÓW W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W ŁOSICACH

Treść

Od dnia 13 października 2020 r. (wtorek) w związku z ryzykiem związanym z rozprzestrzenianiem się korona wirusa SarsCov-2 mając na uwadze bezpieczeństwo zdrowotne klientów Powiatowego Urzędu Pracy w Łosicach oraz pracowników obsługiwanych do odwołania ogranicza się bezpośrednią obsługę klientów

Na bieżąco będą rozpatrywane wszystkie sprawy, pisma i zgłoszenia przesłane do Urzędu za pośrednictwem:

 1. platformy ePUAP: https://epuap.gov.pl;
 2. poczty elektronicznej: walo@praca.gov.pl;
 3. internetowych formularzy poprzez platformę: https://www.praca.gov.pl;
 4. poczty tradycyjnej na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Łosicach,  ul. Narutowicza 6, 08-200 Łosice;
  i/lub
 5. otrzymanych telefonicznie;
 6. złożonych w skrzynce podawczej Powiatowego Urzędu Pracy w Łosicach umieszczonej na ścianie po lewej stronie w wejściu głównym do Starostwa Powiatowego w Łosicach.


W sprawach wyjątkowo ważnych bezpośrednia obsługa klientów Urzędu będzie odbywać się po uprzednim telefonicznym umówieniu swojej wizyty w Urzędzie przy zachowaniu rygorów sanitarnych (zasłonięte usta i nos, dezynfekcja dłoni i zachowana bezpieczna odległość).

RODZAJE SPRAW  NUMER TELEFONU 
W CELU UMÓWIENIA WIZYTY
Szkolenia

Krajowy Funduszu Szkoleniowy (KFS)

Wizyty u doradcy klienta indywidualnego
83 357 19 50
Staże 

Zwrot kosztów przejazdu

Bon na zasiedlenie

Dodatki aktywizacyjne

Prace interwencyjne

Roboty publiczne

Prace społecznie użyteczne 

Zatrudnianie cudzoziemców

Przyznawanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej 

Refundacja kosztów wyposażeń/doposażeń stanowiska pracy

Wsparcie w ramach tzw. tarczy Antykryzysowej COVID-19
83 357 19 51
Rejestracja osób bezrobotnych

Wydawanie zaświadczeń

Zasiłki
83 357 19 61
Inne - Sekretariat 83 357 19 67


Osoby bezrobotne, które mają wyznaczone wizyty nie muszą stawiać się w Urzędzie osobiście, ale jednocześnie wyznaczony termin nie zwalnia ich tego dnia do kontaktu telefonicznego z doradcą klienta. 


REJESTRACJA OSÓB BEZROBOTNYCH LUB POSZUKUJĄCYCH PRACY


Osoby ubiegające się o uzyskanie statusu bezrobotnego lub poszukującego pracy mogą złożyć wniosek o rejestrację w postaci elektronicznej korzystając z systemu praca.gov.pl (https://praca.gov.pl).
 
Możliwe są 2 ścieżki postępowania przy rejestracji elektronicznej:

 1. Pełna rejestracja elektroniczna – (niewymagająca wizyty w Urzędzie).
  Proces rejestracji nie jest skomplikowany ale konieczne jest posiadanie Profilu Zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Osoba ubiegająca się o zarejestrowanie przekazuje za pośrednictwem formularza elektronicznego udostępnionego w systemie praca.gov.pl (https://www.praca.gov.pl) wymagane dane oraz załącza do formularza wszystkie wymagane na potrzeby dokonania rejestracji dokumenty. (Patrz - Wykaz dokumentów niezbędnych do rejestracji). Datą rejestracji w przypadku pełnej rejestracji elektronicznej jest dzień wpłynięcia do Urzędu poprawnie wypełnionego formularza elektronicznego wraz z załącznikami.
 2. „Prerejestracja" – (nie wymaga osobistego stawiennictwa i posiadania Profilu Zaufanego  lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego).Osoba ubiegająca się o zarejestrowanie przekazuje za pośrednictwem formularza elektronicznego udostępnionego w systemie praca.gov.pl (https://praca.gov.pl) wymagane dane oraz załącza do formularza wszystkie wymagane na potrzeby dokonania rejestracji dokumenty. (Patrz - Wykaz dokumentów niezbędnych do rejestracji). Następnie pracownik Urzędu przeprowadza rozmowę telefoniczną z osobą ubiegającą się o zarejestrowanie. Przy tej metodzie rejestracji niezbędne jest wskazanie numeru telefonu do kontaktu. Datą rejestracji w przypadku „prerejestracji" jest dzień dokonania rejestracji w rejestrze bezrobotnych i poszukujących pracy, który następuje w dniu przeprowadzenia przez pracownika powiatowego urzędu pracy rozmowy telefonicznej z osobą ubiegającą się o zarejestrowanie jako bezrobotny albo poszukujący pracy.

Zapraszamy do zapoznania się z instrukcjami dotyczącymi usług elektronicznych, które ułatwią komunikację i załatwienie spraw bez wizyty w Urzędzie.
 
Instrukcja elektronicznej rejestracji przez internet,
https://losice.praca.gov.pl/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/rejestracja-w-urzedzie/instrukcja-elektronicznej-rejestracji
 
Instrukcja   „Jak założyć Profil Zaufany"
http://losice.praca.gov.pl/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/rejestracja-w-urzedzie/profil-zaufany
 

Instrukcja  „Jak założyć konto użytkownika w praca.gov.pl"
https://losice.praca.gov.pl/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/rejestracja-w-urzedzie/konto-uzytkownika

 
Osoby ubiegające się o uzyskanie statusu bezrobotnego lub poszukującego pracy, które z różnych względów nie mogą skorzystać z elektronicznej rejestracji mogą to zrobić w następujący sposób.


Możliwe są dwie ścieżki postępowania:
wydrukować poniżej zamieszczony komplet dokumentów 
lub
pobrać przygotowany w wersji papierowej komplet formularzy do rejestracji 
z siedziby Powiatowego Urzędu Pracy w Łosicach wyłożony w holu budynku, 
po lewej stronie – wejście główne do Starostwa Powiatowego w Łosicach. 

Wykaz dokumentów niezbędnych do rejestracji jako osoba bezrobotna:
Wniosek o rejestrację; 
Oświadczenie i informacje (str. 1-14); 
Oryginały dokumentów potwierdzających zameldowanie na pobyt czasowy, okresy zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, prowadzenia działalności i inne okresy, posiadane wykształcenie, uprawnienia, umiejętności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności itp. (jeżeli jest to pierwsza rejestracja załączamy wszystkie dokumenty, a jeśli kolejna to dołączamy tylko te dokumenty, które uzyskaliśmy 
po ostatniej rejestracji); 
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka (dotyczy osób ubiegających się 
o zasiłek); 
Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu za okresy pracy w ramach umowy zlecenie, umowy o dzieło, umowy o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy; 
 
Dokumenty do pobrania do rejestracji jako osoba bezrobotna

 
Wykaz dokumentów niezbędnych do rejestracji jako osoba poszukująca pracy:
Wniosek o rejestrację; 
Oświadczenie i informacje (str. 1-6); 
Oryginały dokumentów potwierdzających zameldowanie na pobyt czasowy, okresy zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, prowadzenia działalności i inne okresy, posiadane wykształcenie, uprawnienia, umiejętności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności itp. (jeżeli jest to pierwsza rejestracja załączamy wszystkie dokumenty, a jeśli kolejna to dołączamy tylko te dokumenty, które uzyskaliśmy po ostatniej rejestracji); 

Dokumenty do pobrania do rejestracji jako osoba poszukująca pracy

 
Następnie należy wypełnić dokładnie komplet formularzy: wniosek o rejestrację, wszystkie oświadczenia podając prawidłowe i zgodne ze stanem faktycznym dane. 
Tak przygotowany komplet formularzy wraz  z oryginałami wymaganych dokumentów należy dostarczyć osobiście do siedziby Powiatowego Urzędu Pracy w Łosicach, 
ul. Narutowicza 6, 08-200 Łosice po uprzednim umówieniu się na wizytę z pracownikiem Urzędu tel. 83 357 19 61.Za wszelkie niedogodności i utrudnienia przepraszamy.

Dziękujemy za wyrozumiałość.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij