Powiatowy Urząd Pracy w Łosicach
ul. Narutowicza 6,
08-200 Łosice
tel.: (+48 83) 357 19 67
fax: (+48 83) 357 19 67

e-mail: walo@praca.gov.pl
serwis www: losice.praca.gov.pl
NIP: 537 16 18 010
REGON: 030017744

Powiatowa Rada Rynku Pracy

Treść

Powiatowa Rada Rynku Pracy w Łosicach jest organem opiniodawczo-doradczym Starosty w sprawach polityki rynku pracy. 

Do zakresu działania Powiatowej Rady Rynku Pracy w Łosicach należy w szczególności: 
 • inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w powiecie łosickim;
 • ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy;
 • opiniowanie propozycji przeznaczenia środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji powiatu i sprawozdań z ich wykorzystania;
 • składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w powiecie;
 • ocenianie okresowych sprawozdań z działalności powiatowego urzędu pracy;
 • opiniowanie wniosków o odwołanie dyrektora powiatowego urzędu pracy;
 • delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowej dokonującej wyboru kandydata na stanowisko dyrektora powiatowego urzędu pracy;
 • opiniowanie celowości realizacji programów specjalnych i proponowanych zmian;
 • opiniowanie celowości realizacji Programu Aktywizacja i Integracja;
 • opiniowanie wniosków w sprawie umorzenia w części lub w całości nienależnie pobranych świadczeń, zwrotu refundacji oraz jednorazowo przyznanych środków na podjecie działalności gospodarczej i innych świadczeń finansowych z Funduszu Pracy;
 • wydawanie opinii, na wniosek dyrektora szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, w zakresie ustalania zawodów, w których szkoła kształci;
 • wydawanie opinii w sprawie zlecenia bankom i innym instytucjom dokonywania ze środków Funduszu Pracy wypłat świadczeń pieniężnych dla bezrobotnych i innych uprawnionych osób. 

W skład powiatowej rady rynku pracy, zgodnie z art. 23 ust. 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wchodzą osoby powołane przez Starostę spośród działających na terenie powiatu: 
 1. terenowych struktur każdej organizacji związkowej w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego,
 2. terenowych struktur każdej organizacji pracodawców w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego,
 3. terenowych struktur społeczno - zawodowych organizacji rolników, w tym związków zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych,
 4. organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy.

    

Podstawa prawna: 
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie rad rynku pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 630).

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij