Powiatowy Urząd Pracy w Łosicach
ul. Narutowicza 6,
08-200 Łosice
tel.: (+48 83) 357 19 67
fax: (+48 83) 357 19 67

e-mail: walo@praca.gov.pl
serwis www: losice.praca.gov.pl
NIP: 537 16 18 010
REGON: 030017744

EWIDENCJA I REJESTRY W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W ŁOSICACH

Treść

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Łosicach prowadzonych jest szereg ewidencji i rejestrów niezbędnych do bieżącej pracy Urzędu tj.: 


 1. REFERAT INFORMACJI, EWIDENCJI I ŚWIADCZEŃ 
 1. Rejestr – Decyzje wydane w trybie art. 132 KPA.
 2. Rejestr – Decyzje wydane  w trybie art. 155 KPA.
 3. Rejestr – Decyzje wydane w trybie art. 154 KPA.
 4. Rejestr – Decyzje wydane w trybie art. 145 KPA .
 5. Rejestr odwołań od decyzji Starosty. 
   
 2. REFERAT FINANSOWO-KSIĘGOWY 
 1. Ewidencja niepodjętych zasiłków.
 2. Ewidencja zaangażowania wydatków budżetowych.
 3. Ewidencja wydatków z Funduszu Pracy.
 4. Ewidencja wydatków z Budżetu.
 5. Ewidencja wydatków z ZFŚS.
 6. Ewidencja przelewów elektronicznych „InternetBanking”. 
   
   
3. REFERAT RYNKU PRACY 

 1. Rejestry Umów zawartych w ramach aktywnych programów rynku pracy finansowanych ze  środków Funduszu Pracy / Europejskiego Funduszu Społecznego/ Rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
 2. Rejestry Wniosków o przyznanie zwrotu kosztów przejazdu na staż finansowanych ze środków Funduszu Pracy / Europejskiego Funduszu Społecznego / Rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
 3. Rejestry Wniosków o zwrot poniesionych kosztów przejazdy na staż finansowanych ze środków Funduszu Pracy / Europejskiego Funduszu Społecznego / Rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
 4. Rejestry umów zawartych w ramach „Prac Interwencyjnych” finansowanych ze środków Funduszu Pracy / Europejskiego Funduszu Społecznego / Rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
 5. Rejestry umów zawartych w ramach „Robót Publicznych” finansowanych ze środków Funduszu Pracy / Europejskiego Funduszu Społecznego / Rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
 6. Rejestry umów zawartych w ramach „Prac społecznie – użytecznych”.
 7. Rejestry umów zawartych w ramach „Refundacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia”.
 8. Rejestry wniosków o przyznanie jednorazowo środków z Funduszu Pracy/ Europejskiego Funduszu Społecznego / Rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podjęcie działalności gospodarczej.
 9. Rejestr umów o przyznaniu bezrobotnemu jednorazowo środków z Funduszu Pracy/ Europejskiego Funduszu Społecznego / Rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podjęcie działalności gospodarczej.
 10. Rejestr wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy finansowanych z Funduszu Pracy/ Europejskiego Funduszu Społecznego/ Rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
 11. Rejestr umów na doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy finansowanych ze środków Funduszu Pracy/ Europejskiego Funduszu Społecznego/ Rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
 12. Rejestr weksli.
 13. Rejestr aktów notarialnych. 
                                                
4. REFERAT POŚREDNICTWA PRACY, PORADNICTWA ZAWODOWEGO I SZKOLEŃ  
 1. Rejestr wniosków o skierowanie na szkolenie indywidualne finansowane ze środków Funduszu Pracy / Europejskiego Funduszu Społecznego.
 2. Rejestr umów dotyczących szkoleń indywidualnych finansowanych ze środków Funduszu Pracy/ Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 3. Rejestr wniosków o przyznanie bonu szkoleniowego osobie bezrobotnej do 30 roku życia finansowanego ze środków Funduszu Pracy / Europejskiego Funduszu Społecznego.
 4. Rejestr umów w ramach bonu szkoleniowego finansowanego ze środków Funduszu Pracy/Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 5. Rejestr Umów o organizację szkoleń grupowych.
 6. Rejestr Wniosków o finansowanie/ dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców za środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
 7. Rejestr Umów o finansowanie/ dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców za środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
   
 5. SAMODZIELNE STANOWISKO DS. KADR I ADMINISTRACJI 
 1. Rejestr - wzory odciskowe pieczęci.
 2. Rejestr umów związanych z obsługą administracyjno-gospodarczą / funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy w Łosicach.
 3. Rejestr dodatków za wysługę lat pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Łosicach.
 4. Rejestr umów zlecenia.
 5. Rejestr profilaktycznych badań lekarskich pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Łosicach.
 6. Rejestr szkoleń w zakresie BHP pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Łosicach.
 7. Rejestr szkoleń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Łosicach.
 8. Rejestr zamówień publicznych powyżej 30 000 euro.
 9. Rejestr zamówień publicznych poniżej 30 000 euro.
 10. Rejestr wydatków nieobjętych wnioskami wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

6.  SAMODZIELNE STANOWISKO DS. ORGANIZACJNYCH I OBSŁUGI SEKRETARIATU
 1. Rejestr pełnomocnictw i upoważnień.
 2. Rejestr upoważnień do przetwarzania danych osobowych.
 3. Ewidencja kart uprawnień użytkownika systemu informatycznego.
 4. Ewidencja wniosków o udostępnienie danych osobowych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łosicach.
 5. Zbiór aktów normatywnych własnych (rejestr zarządzeń).
 6. Rejestr  skarg i wniosków.
 7. Rejestr umów i porozumień z innymi jednostkami dotyczące zakresu i sposobu działania własnego Urzędu oraz dotyczące współpracy.
 8. Rejestr kontroli wewnętrznych w Urzędzie.
 9. Rejestr kontroli zewnętrznych.
 10. Rejestr ewidencji upoważnień do przeprowadzenia kontroli.
 11. Rejestr ewidencji delegacji służbowych.
 12. Rejestr eksploatacji własnych środków transportowych.
 13. Rejestr umów w sprawie zasad korzystania ze służbowego telefonu komórkowego.


   
REJESTRY I EWIDENCJE PROWADZONE SĄ W RÓŻNYCH FORMACH 
 • jako wykaz lub spis spraw wpiętych chronologicznie do teczki lub segregatora,
 • elektronicznie w postaci bazy danych. UDOSTĘPNIANIE DANYCH ZAWARTYCH W EWIDENCJACH I REJESTRACH 
Udostępnianie informacji zawartych w prowadzonych rejestrach odbywa się w godzinach pracy Urzędu zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2019 r. poz. 1429 z późn. zm.), przy zachowaniu wymogów określonych przepisami szczególnymi, w tym ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij